KDO JSME?

Společnost RADIUM vyvíjí a implementuje HW a SW řešení pro GPS sledování pohyblivých objektů, vozidlovou telematiku, generování knihy jízd, sledování pohybu objektů v reálném čase, sběr informací a navazující logické nástavby. Vývoj softwaru na zakázku od zpracování analýzy přes vlastní vývoj produktu až po úspěšné nasazení a podporu. Námi poskytovaný systém Fleetware je dlouhodobě užíván stovkami našich zákazníků v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Bulharsku.

OBORY ČINNOSTÍ VYUŽÍVAJÍCÍ FLEETWARE

Od malých až po velké nadnárodní společnosti s rozsáhlým vozidlovým parkem, vysokou technologickou úrovní a náročností, zejména:

Záchranné služby

Záchranné služby

Letecké záchranné služby

Letecké záchranné služby

Svoz a třídění odpadu

Svoz a třídění odpadu

Správa a údržba silnic

Správa a údržba silnic

Technické služby

Technické služby

Bezpečnostní složky

Bezpečnostní složky

Speciální stroje

Speciální stroje

(lesní, stavební, zemědělské…)
Logistické a dopravní společnosti

Logistické a dopravní společnosti

Stavební firmy

Stavební firmy

Železniční doprava

Železniční doprava

Leasingové společnosti

Leasingové společnosti

Autopůjčovny a Taxislužby

Autopůjčovny a Taxislužby

Založení společnosti 1994
Uvedení systému FLEETWARE na trh 1998
Off-line monitoring (vozidlová jednotka GPS Recorder) 1998
On-line monitoring (vozidlová jednotka CarPosition + radiová síť, sms) 2000
Real-time monitoring (vozidlová jednotka CarPosition + GSM/GPRS) 2003
Spuštění portálu Fleetware web na www.sledovani.cz 2007
Vstup Společnosti KonekTel, a.s. 2008
Otevření pobočky Chrudim 2010
Nová dispečerská a webová aplikace 2013
FleetwareGIS s vazbou na NIS pro Záchranné služby 2015
RoadControl pro sledování činnosti údržby silnic 2016

PROJEKT VÝVOJE

FLEETWARE

Účelem a cílem tohoto projektu je vývoj zcela nového jádra informačního systému Fleetware při zachování a využití dosavadního unikátního a hlubokého know-how společnosti RADIUM s.r.o. v oblasti GPS technologií a Fleet managementu, což zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost, dlouhodobou perspektivu a rozvoj moderních služeb v oblasti evidence, přenosu, zpracování, analýzy a prezentace dat, včetně oblasti Big Data.

FLEETWARE ROADPLAN

Předmětem tohoto projektu je vývoj nového softwarového řešení Fleetware RoadPlan, který umožní rychle reagovat na specifické požadavky jednotlivých typů zákazníků.