KDO JSME?

Společnost RADIUM vyvíjí a implementuje HW a SW řešení pro GPS sledování pohyblivých objektů, vozidlovou telematiku, generování knihy jízd, sledování pohybu objektů v reálném čase, sběr informací a navazující logické nástavby. Vývoj softwaru na zakázku od zpracování analýzy přes vlastní vývoj produktu až po úspěšné nasazení a podporu. Námi poskytovaný systém Fleetware je dlouhodobě užíván stovkami našich zákazníků v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Bulharsku.

OBORY ČINNOSTÍ VYUŽÍVAJÍCÍ FLEETWARE

Od malých až po velké nadnárodní společnosti s rozsáhlým vozidlovým parkem, vysokou technologickou úrovní a náročností, zejména:

Záchranné služby

Záchranné služby

Letecké záchranné služby

Letecké záchranné služby

Svoz a třídění odpadu

Svoz a třídění odpadu

Správa a údržba silnic

Správa a údržba silnic

Technické služby

Technické služby

Bezpečnostní složky

Bezpečnostní složky

Speciální stroje

Speciální stroje

(lesní, stavební, zemědělské…)
Logistické a dopravní společnosti

Logistické a dopravní společnosti

Stavební firmy

Stavební firmy

Železniční doprava

Železniční doprava

Leasingové společnosti

Leasingové společnosti

Autopůjčovny a Taxislužby

Autopůjčovny a Taxislužby

Založení společnosti 1994
Uvedení systému FLEETWARE na trh 1998
Off-line monitoring (vozidlová jednotka GPS Recorder) 1998
On-line monitoring (vozidlová jednotka CarPosition + radiová síť, sms) 2000
Real-time monitoring (vozidlová jednotka CarPosition + GSM/GPRS) 2003
Spuštění portálu Fleetware web na www.sledovani.cz 2007
Vstup Společnosti KonekTel, a.s. 2008
Otevření pobočky Chrudim 2010
Nová dispečerská a webová aplikace 2013
FleetwareGIS s vazbou na NIS pro Záchranné služby 2015
RoadControl pro sledování činnosti údržby silnic 2016

PROJEKT VÝVOJE

FLEETWARE

Účelem a cílem tohoto projektu je vývoj zcela nového jádra informačního systému Fleetware při zachování a využití dosavadního unikátního a hlubokého know-how společnosti RADIUM s.r.o. v oblasti GPS technologií a Fleet managementu, což zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost, dlouhodobou perspektivu a rozvoj moderních služeb v oblasti evidence, přenosu, zpracování, analýzy a prezentace dat, včetně oblasti Big Data.

FLEETWARE ROADPLAN

Předmětem tohoto projektu je vývoj nového softwarového řešení Fleetware RoadPlan, který umožní rychle reagovat na specifické požadavky jednotlivých typů zákazníků.

 

VÝVOJ IOT PLATFORMY PRO POKROČILÉ MONITOROVÁNÍ A ANALÝZU DAT
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem je vyvinout univerzální IoT softwarovou platformu se zdokonalenou architekturou a kompatibilní IoT čidla pro správu sítí pohyblivých a statických objektů, které umožní integraci se  softwarem třetích stran. Výstupem projektu bude software a 2 prototypy.